Sikkerhed

Hvem kan deltage

 • Alle raske personer
 • Personer med hjerteproblemer eller for højt blodtryk bør have godkendelse af deres læge inden de evt. starter.
 • Man må ikke vinterbade, hvis man er forkølet, har feber eller føler sig utilpas.
 • Personer der er under indflydelse af alkohol og/eller euforiserende stoffer må ikke vinterbade.

Hvad sker der med kroppen

 • Blodtrykket stiger og pulsen falder
 • Kroppen udskiller endorfiner
 • Man føler et ”kick” efterfulgt af fysisk velvære

Hvordan vinterbader man

 • Det anbefales at man tilvænner sig gradvist. Det bedste er at fortsætte badningen efter at den almindelige badesæson er ophørt
 • De fleste vinterbadere dypper hele kroppen i ca. 10-20 sek. Andre tager en lille svømmetur, men højst et par minutter
 • Vinterbadning kan med fordel kombineres med saunabesøg 
 • Omklædning skal ikke ske for langt væk fra badestedet
 • BAD ALDRIG ALENE!

Benyt også Rådet for Større Badesikkerheds hjemmeside, hvor der kan læses mere om råd og vejledninger i forhold til vinterbadning [LINK]

ryvinterbadeklub-badebro