Ry Vinterbadeklub

Sø og sauna med masser kolde gys - ved Knudsø, Ry

Ry Vinterbadeklub blev etableret i juni 2017 og har til formål at skabe rammer for vinterbadning i ferskvand ved Ry.

I sæsonen der løb fra 1. januar 2023 til slut marts samme år, var der over 330 betalende medlemmer. Her blev den mobile sauna med plads til 8-10 personer taget i brug, hvilken var fundet via støtte gennem RyPuljen.

Ry Vinterbadeklub havde i sæsonen 2018/19 og 2019/20 over 200 betalende medlemmer.

Saunaen er på hjul – Ry Vinterbadeklub har ønske om at etablere en mere permanent sauna.
Med facilitet til omkring 20 personer.

Ry Vinterbadeklub arbejder på en permanent sauna

Det projekt, der bliver arbejdet med pt. indbefatter en sauna med plads til 20 personer + lille omklædningsrum.

SE PLANER.

Det andet projekt har en tidligere arbejdsgruppe stået for, og omfattede en bygning inkl. toilet, omklædning og sauna-facilitet ved Sønder Ege. Dette projekt tog særligt i efteråret 2019 konkret form med stor støtte og opbakning fra Skanderborg Kommune. Kommunen gav således i december 2019 tilsagn om, at kommunen var ”sindet til at give de nødvendige godkendelser” til etableringen af sauna og bygning ved Sønder Ege.

Endvidere havde kommunen allokeret en medarbejder til støtte for indhentning af fondsmidler samt stillet en byggekonto til rådighed med henblik på mellemfinansiering og momsafløftning på tilskudsmidler. Endelig blev Ry Vinterbadeklub i efteråret 2019 tildelt 481.000 DKK fra Fællesskabspuljen samt 200.000 DKK fra Lokale og Anlægsfonden til projektet, hvilket var et solidt udgangspunkt for det videre projektforløb.

Som følge af COVID-19 samt en generel ændring i de toneangivende fondes fordelingsstrategi, så er dette projekt sat i bero, idet det samlede budget for dette projekt er anslået til flere mio kroner.