Organisation

Sø og Sauna ved Knudsø, Ry

Generalforsamling

Ry Vinterbadeklubs øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september/oktober.

Ud over alle de faste punkter på dagsordenen for generalforsamlingen, (formandsberetning, økonomi, kontingent, valg til bestyrelsen m.v.), så behandler generalforsamlingen også de sager, som bestyrelsen finder relevante samt de forslag, som medlemmerne skriftligt anmoder om at få bragt op.

Bestyrelsen

Mellem generalforsamlingerne varetages klubbens almindelige drift af bestyrelsen. Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer, der mødes 4-6 gange i løbet af hver sæson.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.   

Supplerende detaljer om de organisatoriske rammer for Ry Vinterbadeklub findes i klubbens vedtægter [LINK].

Den nuværende bestyrelse består af:

  • Lone Diget (Forkvinde)
  • Betina Duedal (Næstforkvinde/Sekretær)
  • Max Hvarregaard (Kasserer)

Bestyrelsen kan kontaktes via kontaktformularen [LINK]

Hjemmesideredigering: Mogens Pilgaard Sørensen