Organisation

Støt etableringen af en sauna ved Sdr. Ege i Ry

Generalforsamling

Ry Vinterbadeklubs øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar – men typisk i efteråret.

Ud over alle de faste punkter på dagsordenen, (formandsberetning, økonomi, kontingent, valg til bestyrelsen m.v.), behandler generalforsamlingen de sager, som bestyrelsen finder, har særlig betydning for klubben, og dertil de forslag, som medlemmerne skriftligt anmoder om at få taget op.

Bestyrelsen

Mellem generalforsamlingerne varetages klubbens almindelige drift af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der mødes 4-6 gange i løbet af hver sæson.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.   

Supplerende detaljer om de organisatoriske rammer for Ry Vinterbadeklub findes i klubbens vedtægter [LINK].

Den nuværende bestyrelse består af:

  • Hans Peter Schøsler (Formand)
  • Steen Kühn Kristensen (Næstformand)
  • Mia Runitz (Kasserer)
  • Bente Kühn Kristensen (Sekretær)
  • Barbara Palmer (Bestyrelsesmedlem)

Bestyrelsen kan kontaktes via kontaktformularen på www.ryvinterbadeklub.dk