Om Ry Vinterbadeklub

Støt etableringen af en sauna ved Sdr. Ege i Ry

Ry Vinterbadeklub blev etableret i juni 2017 og har til formål at skabe rammer for vinterbadning i ferskvand ved Sønder Ege i Ry. Da Sønder Ege Strand også anvendes af andre borgergrupper, tog vinterbadeklubben i august 2018 initiativ til at etablere et grønt partnerskab med en lang række andre interessenter i Ry.

Ry Vinterbadeklub har i sæsonen 2018/19 og 2019/20 haft over 200 betalende medlemmer og har pr. 1. juni 2022 mere end 430 følgere på Facebook. Derudover har et stort antal personer tilkendegivet konkret interesse for indmeldelse, når vinterbadeklubbens faciliteter modnes.

Klubben har afholdt en række aktiviteter med vinterbadning – både for medlemmerne og som offentlige arrangementer for alle. Disse aktiviteter annonceres foreløbig via Facebook-gruppen Ry Vinterbadeklub. I sæsonen 2018/19 og 2019/20 har klubben lejet en mobil sauna, som er udgangspunkt for vinterbadning ved Sønder Ege hver søndag i sæsonen – og som driftes og betales via medlemskontingentet.

De foreløbige erfaringer viser dog, at den nuværende, mobile saunaløsning langt fra har en tilstrækkelig kapacitet (7-9 personer) til at imødekomme den massive interesse for vinterbadning. Fremmødet har været støt stigende i løbet af de seneste to sæsoner med op til 15 vinterbadere kontinuerligt i vandet i løbet af søndagen.

Derfor har Ry Vinterbadeklub et konkret ønske om at etablere en permanent sauna til ca. 20 personer ved på Sønder Ege Strand herunder bade-/omklædningsfaciliteter samt tekøkken med siddepladser for et tilsvarende antal personer. Vinterbadeklubben ønsker, at andre interessenter også får adgang til denne bygning.

Projektet omkring en mere permanent vinterbadeløsning har særligt i efteråret 2019 taget konkret form med stor støtte og opbakning fra Skanderborg Kommune. Kommunen har således i december 2019 givet konkret tilsagn om, at kommunen er ”sindet til at give de nødvendige godkendelser” til etableringen af sauna og bygning ved Sønder Ege. Endvidere har kommunen allokeret en medarbejder til støtte for indhentning af fondsmidler samt stillet en byggekonto til rådighed med henblik på mellemfinansiering og momsafløftning på tilskudsmidler. Endelig blev Ry Vinterbadeklub i efteråret 2019 tildelt 481.000 DKK fra Fællesskabspuljen samt 200.000 DKK fra Lokale og Anlægsfonden til projektet, hvilket er et solidt udgangspunkt for det videre projektforløb.

Det samlede budget for etableringen af en permanent sauna er anslået til næsten 3 mio. kr. Det er Ry Vinterbadeklubs optimistiske målsætning, at de resterende fondsmidler er indhentet og etableringen af en permanent sauna er startet i løbet af 2022.