Ry Vinterbadeklub

Sø og sauna med masser kolde gys - ved Knudsø, Ry

Ry Vinterbadeklub blev etableret i juni 2017 og har til formål at skabe rammer for vinterbadning i ferskvand ved Ry.

Ry Vinterbadeklub har i sæsonen 2018/19 og 2019/20 haft over 200 betalende medlemmer og har pr. 1. september 2022 mere end 440 følgere på Facebook. Derudover har et stort antal personer tilkendegivet konkret interesse for indmeldelse, når vinterbadeklubbens faciliteter modnes.

Klubben har afholdt en række aktiviteter med vinterbadning – både for medlemmerne og som offentlige arrangementer for alle. Disse aktiviteter annonceres foreløbig via Facebook-gruppen “Ry Vinterbadeklub” [LINK]. I sæsonen 2018/19 og 2019/20 lejede klubben en mobil sauna, som var udgangspunkt for vinterbadning ved Sønder Ege hver søndag i sæsonen – og som blev driftet og betalt via medlemskontingentet.

De foreløbige erfaringer viste dog, at den mobile saunaløsning langt fra havde en tilstrækkelig kapacitet (7-9 personer) til at imødekomme den massive interesse for vinterbadning. Fremmødet var støt stigende i løbet af de to sæsoner med op til 15 vinterbadere kontinuerligt i vandet i løbet af søndagen.

Derfor har Ry Vinterbadeklub et konkret ønske om at etablere en mere permanent sauna-facilitet til minimum 10 personer ved Knudsø, Ry.

Ry Vinterbadeklub har pt. to projekter i støbeskeen. Det ene projekt omfatter en permanent bygning inkl. sauna-facilitet ved Sønder Ege. Dette projekt tog særligt i efteråret 2019 konkret form med stor støtte og opbakning fra Skanderborg Kommune. Kommunen gav således i december 2019 konkret tilsagn om, at kommunen var ”sindet til at give de nødvendige godkendelser” til etableringen af sauna og bygning ved Sønder Ege. Endvidere havde kommunen allokeret en medarbejder til støtte for indhentning af fondsmidler samt stillet en byggekonto til rådighed med henblik på mellemfinansiering og momsafløftning på tilskudsmidler. Endelig blev Ry Vinterbadeklub i efteråret 2019 tildelt 481.000 DKK fra Fællesskabspuljen samt 200.000 DKK fra Lokale og Anlægsfonden til projektet, hvilket var et solidt udgangspunkt for det videre projektforløb. Som følge af COVID-19 samt en generel ændring i de toneangivende fondes fordelingsstrategi, så er dette projekt dog sat i bero, idet det samlede budget for dette projekt er anslået til næsten 3 mio. kr.

Det andet projekt, som Ry Vinterbadeklub arbejder på, er en semi-mobil sauna-facilitet, som kan opstilles ved Knudsø, Ry. Dette projekt vil både være lettere at etablere samt finansiere, hvorfor dette projekt har Ry Vinterbadeklub fulde fokus med henblik på realisering.