Projektbeskrivelse

Sø og Sauna ved Knudsø, Ry

Projektbeskrivelsen for fremtiden i Ry Vinterbadeklub

Læs mere om den fantastiske vision og målsætning i Ry Vinterbadeklubs projektbeskrivelse, som netop er blevet revideret i maj 2021.