Organisation

Generalforsamling

Ry Vinterbadeklubs øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september/oktober.

Ud over alle de faste punkter på dagsordenen for generalforsamlingen, (formandsberetning, økonomi, kontingent, valg til bestyrelsen m.v.), så behandler generalforsamlingen også de sager, som bestyrelsen finder relevante samt de forslag, som medlemmerne skriftligt anmoder om at få bragt op.

Se seneste referater her.

Bestyrelsen

Mellem generalforsamlingerne varetages klubbens almindelige drift af bestyrelsen.

Bestyrelsen består 5 medlemmer, der mødes 4-6 gange i løbet af hver sæson.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men de er dog berammet forplejning mv til bestyrelsesmøder.

Supplerende detaljer om de organisatoriske rammer for Ry Vinterbadeklub findes i klubbens vedtægter [LINK].

Den nuværende bestyrelse består af:

  • Lone Diget (Forkvinde)
  • Betina Duedal (Næstforkvinde/Sekretær)
  • Mogens Pilgaard Sørensen (Kassérer)
  • Max Hvarregaard
  • Rikke Gram-Hansen
Lone, Diget, Mogens Pilgaard Sørensen, Betina Duedal, Max Hvarregaard og en af de to suppleanter
Nyvalgt bestyrelse + suppleant

Derudover blev følgende valgt til øvrige poster:

  • Sanne Lyngdal (Suppleant)
  • Susanne Mosekjær (suppleant)
  • Reviser: udpeges snarest af bestyrelsen som aftalt på Generalforsamlingen af 21. sep 2023
  • Revisorsuppleant: udpeges snarest af bestyrelsen som aftalt på Generalforsamlingen af 21. sep 2023

Bestyrelsen kan kontaktes via kontaktformularen [LINK]

Hjemmesideredigering: Mogens Pilgaard Sørensen